MHRS NEDİR

MHRS; Vatandaşların, 182 MHRS Çağrı Merkezlerini arayarak, Sağlık Bakanlığına bağlı  2. ve 3. Basamak Hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri için canlı operatörlerden istedikleri hastane ve hekimden randevu almalarını sağlayan bir uygulamadır.
Hastanedeki hizmete ulaşımın önündeki engelleri kaldıran, hizmete erişimi kolaylaştıran, hizmet kalitesinin artmasına doğrudan etkisi olan (muayene sürecini kolaylaştırma etkisi, hekim ve hastane seçme özgürlüğünün sağlanması vb.) bu proje, Bakanlık yetkililerince Sağlıkta Dönüşüm Projesinin en önemli adımlarından birisi olarak nitelendirilmektedir. Uygulama, etkili sağlık hizmetleri ve hasta memnuniyetini hedeflemektedir.

MHRS’nin AMAÇLARI

MHRS’nin temel amacının,  daha etkili ve verimli sağlık hizmeti verilmesinin  önündeki engellerin kaldırılması olarak nitelendirilebilir. Uygulamanın  getireceği faydalar  ise aşağıdaki gibidir:

 • Hastanelerde kaynakların optimum kullanımını sağlayarak verimliliği artırmak
 • Hastaların muayene öncesi gereksiz yere beklemesini önlemek
 • Hastanelerde daha sakin ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak
 • Muayene sürecini kolaylaştırmak,
 • Hastane ve hekim seçimini sağlayarak hasta memnuniyetini artırmak,
 • Uygulama sonucunda elde edilen verilerle; talep tahmini yapılması, hastane ve hekimlerin pazar payının ve rekabet güçlerinin ölçülmesi, iş gücü ve diğer önemli kaynakların planlaması ve tahsisatı gibi stratejik konularda üst yönetimdeki karar vericilere önemli bilgi girdisi sağlayacağı öngörülmektedir.


MHRS’nin FAYDALARI

 • MHRS projesi kapsamında elde edilen verilerin, sonraki adımlarda uygulanacak sağlık projeleri için kaynak niteliği taşıması ve bu sayede sağlık politikalarının geliştirilmesi,
 • Zamandan tasarruf sağlayan uygulama sayesinde hastanelerde vatandaş memnuniyetinin arttırılması;  böylelikle hastanelerdeki doktor bekleme sürelerinin azaltılarak daha verimli hizmet sunulması,
 • Yaşlı ve engelli vatandaşların hastaneye gitmeden evlerinden kolaylıkla randevu alabilmelerinin sağlanması,
 • Vatandaşların hastanelere gelip muayene olamamaları riskini ortadan kaldırarak herkes için kaliteli hizmet anlayışının benimsendiğinin MHRS projesine verilen önemin gösterilmesi ve bununla birlikte zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesi,
 • Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşın bu talebini profesyonel bir yapılanma içinde iletmesine ve daha sonrasında öneri ve fikirlerini ifade etmesine olanak sağlanması,
 • Sistemin sağlık politikaları ile ilgili kamu ve özel sektörde hizmet kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar için örnek teşkil etmesi,
 • Vatandaşa hizmet alacağı sağlık kuruluşunun yanı sıra, hizmet almak istediği hekimi
 • de seçme şansı veren   sistematik yapılanmanın oluşturulması,
 • Hastane hekimlerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi,
 • Vatandaş ihtiyaçları hızla yerine getirilerek, vatandaş memnuniyetinin artırılması,
 • Hastalara tek merkezden, standart kalitede hizmet verilmesi,
 • Telefonda verilen hizmetin kalitesinin sürekli ölçümlenebilir hale gelmesi,
 • Veri girişlerinin kayıt altına alınması ve kontrollerinin yapılabilmesi,
 • Tüm operasyonel işlemlerin tek merkezde toplanabilmesi,
 • Vatandaş ihtiyaçlarının analiz edilmesi sonucunda verilen hizmetlerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi,
 • Optimum personel sayısının kolaylıkla tespit edilebilmesi,
 • Performans yönetimi sayesinde, personelin daha etkin ve verimli çalışışabilmesi,
 • Vatandaş bilgilerinin güncelliğinin düzenli olarak sağlanabilmesi,
 • Sistemin sağlık politikaları ile ilgili kamu ve özel sektörde hizmet kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar için örnek teşkil etmesi,
 • Vatandaşa hizmet alacağı sağlık kuruluşunun yanı sıra, hizmet almak istediği hekimi de seçme şansı veren sistematik yapılanmanın oluşturulması,
 • Hastane hekimlerinin çalışma koşullarının düzenlenmesi.


RANDEVU NASIL ALINIR

 • Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi aranır.
 • 182 numaralı telefonu arayan vatandaş çağrıyı karşılayan asistana (canlı operatör) randevu talebinde bulunulan   T.C. Kimlik Numarasını verir. Asistan, vatandaş bilgilerini doğrular.
 • Vatandaş MHRS dâhilindeki illerinden randevu talebinde bulunduğu hastane, poliklinik ve hekim bilgilerinden en azından hangi polikliniğe gideceğini asistana bildirdikten sonra, asistan  uygun tarih ve saat dilimlerini vatandaşa iletir.
 • Vatandaş seçimini yaparak randevusunu alır.

RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR

 • Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı MHRS Çağrı Merkezi aranır. Bu arama randevu zamanından önce yapılmalıdır.
 • 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. Kimlik Numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular.  
 • Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.